Yi Dance ????????                                                  647.367.7371

YI DANCE .ca 熠舞蹈学校

Dancewear

12x0011

$76.00

五代帆布街 舞鞋

 [原材料]: 帆布

[尺码]: 36码----40码

 

该款街舞鞋 底是前后脚 掌分开的, 由于脚弓处 悬空使舞者 感觉更有弹 力和动感。 在设计方面 力求突出线 条流畅,动 感实足。经 常磨擦的部 位结实而耐 用。

 

Item Added.
Adding Item.