Yi Dance ????????                                                  647.367.7371

YI DANCE .ca 熠舞蹈学校

Dancewear

15x0100

$96.00

七代低帮街 舞鞋 

[原材料]: 牛皮拼网

[尺码]: 36码

该款街舞鞋 底是前后脚 掌分开的, 由于脚弓处 悬空使舞者 感觉更有弹 力和动感。 在设计方面 力求突出线 条流畅,动 感实足。经 常磨擦的部 位结实而耐 用。

 

Item Added.
Adding Item.